Juridische info

Privacy and Legal Notice
Bepalingen en voorwaarden voor toegang tot de website van Brasschaat Travel1. Intellectuele Eigendom
Het materiaal op deze site mag niet worden gekopieerd of gereproduceerd, behalve om het on line te bekijken. Het is echter wel toegestaan volledige bladzijden van de site af te drukken voor persoonlijk gebruik. Het beeldmateriaal is vaak afkomstig van onze partners en wordt op de site getoond ter ondersteuning van de aangeboden diensten. Op dit materiaal gelden hun copyright-voorwaarden. Indien U als bezoeker van onze website ons persoonlijk beeldmateriaal ter beschikking stelt, mogen wij dat vrij gebruiken binnen de website zonder verdere toelating.

2. Nauwkeurigheid van de Informatie
De informatie op deze site is bestemd voor klanten in België en is niet van toepassing op andere rechtsgebieden. Brasschaat Travel zal zich binnen de grenzen van de redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Site correct en actueel is, maar behoudt zich echter het recht voor om specificaties te allen tijde te wijzigen. Er dient nimmer blind te worden vertrouwd op de mededelingen die op de site worden gedaan, en Brasschaat Travel wijst alle wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van dergelijk vertrouwen volledig van de hand. Niettegenstaande de algemene geldigheid van het voorafgaande, aanvaardt Brasschaat Travel geen enkele wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van en toegang tot de site.


3. Bescherming van gegevens
Brasschaat Travel respecteert de privacy van iedereen die deze Site bezoekt en houdt zich strikt aan de wetten met betrekking tot gegevensbescherming die van kracht zijn in Belgie. Deze paragraaf weerspiegelt onze houding met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens.

Persoongegevens
Om uw aanvraag van informatie via deze Site te kunnen verwerken, hebben we persoonsgegevens van u nodig; deze worden wereldwijd beschermd door de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Brasschaat Travel houdt zicht strikt aan deze wetgeving. We hebben de noodzakelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat we aan onze verplichtingen voldoen met betrekking tot specifieke wetgeving in landen en de Europese Richtlijnen betreffende Bescherming van Persoonsgegevens. Door ons onderstaand uw toestemming te geven, staat u ons toe uw gegevens te verzamelen en te verwerken. Uw gegevens zullen worden gebruikt om onze desbetreffende dienstverlening persoonlijk op u af te stemmen en om aan uw individuele cruisebehoeften tegemoet te komen, of voor marktonderzoekdoeleinden, en om verkoopgegevens na te trekken.

Brasschaat Travel zal uw gegevens aan geen enkele derde partij verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Als u niet wenst dat uw persoonsgegevens in onze databank worden opgeslagen, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons e-mailadres: [email protected]

Automatisch verzamelde niet persoonlijk identificeerbare informatie
In sommige gevallen is het mogelijk dat wij informatie over u verzamelen die van algemene aard en niet persoonlijk identificeerbaar is.
Voorbeelden van dit soort informatie zijn onder andere het type Internet-browser dat u gebruikt, het soort computersysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website van waaruit u bij onze site of advertentie terecht bent gekomen

Informatie die wij mogelijk automatisch op de harde schijf van uw computer plaatsen
Als u de Site bekijkt, is het mogelijk dat wij met uw toestemming wat informatie op uw computer plaatsen. Deze Informatie zal de vorm van een "cookie" of soortgelijk bestand hebben en dient om ons te helpen u beter van dienst te kunnen zijn. Met behulp van deze cookies kunnen we bijvoorbeeld een website of advertentie aanpassen om zo beter aan uw interessen en wensen tegemoet te komen. Met de meeste Internet-browsers kunt u de cookies van de harde schijf van uw computer wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat de cookie wordt opgeslagen. Wij verwijzen u naar de handleiding of Help van uw browser voor meer informatie over deze functies.

Met wie contact opnemen ?
Als u eerder persoonsgegevens via de Site hebt doorgegeven en u wilt dat deze informatie uit onze geheugens en databank worden gewist, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons e-mailadres:
[email protected] we zullen alles in het werk stellen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze informatie uit onze bestaande bestanden te wissen en zullen het wissen van uw persoonsgegevens aan u bevestigen.

4. Links naar de site
Als u een link naar de Site wilt maken, dient deze te verwijzen naar de Brasschaat Travel homepage, http://www.brasschaattravel.com Indien u naar een andere pagina wenst te linken dient U hiervoor eerst een schriftelijke toestemming te bekomen.