Duurzaam Reizen?

Dat doe je met Brasschaat Travel

Ons engagement om reizen duurzaam te maken

Hoe we met we Brasschaat Travel proberen zorgen dat mens, natuur en lokale economie beter worden van jouw reis?

Brasschaat Travel werkt voornamelijk samen met reisorganisatoren die eveneens bewust kiezen voor duurzaamheid.  Bij de verschillende voorgestelde bestemmingen en reizen op deze website vermelden we in welke mate we bijdragen aan de duurzaamheid van je reis. Hieronder vind je enkele aandachtspunten van hoe duurzaam toerisme zou moeten zijn.

Duurzaam toerisme?

Duurzaam toerisme is in essentie een evenwichtsoefening binnen de toeristische sector om economische groei te combineren met respect voor mens, milieu en lokale cultuur van het gastland. 

Het is een denk- en doe-proces van toeristische partners om tot een kwaliteitsvolle toeristische ontwikkeling te komen. Toerisme mag geen negatieve impact meer hebben op natuur en samenleving. Integendeel, toerisme kan ook positief bijdragen aan mens en natuur.

Voor Mens

Duurzaam reizen & de mens

Duurzaam reizen betrekt lokale gemeenschappen bij beslissingen en beheer van het toerisme in hun gebied. En moet ook bijdragen aan de verwachtingen van bezoekers.

 • Goede en veilige diensten zonder onderscheid op vlak van geslacht, ras of lichamelijke conditie.
 • Besluitvorming en beheer van toeristische activiteiten in samenspraak met lokale gemeenschappen.
 • Bescherming of verbetering van levenskwaliteit, sociale structuren en leefomgeving van lokale gemeenschappen, zonder uitbuiting.
 • Respect voor culturele identiteit, tradities en cultuurhistorie.

Voor Lokale Economie

Duurzaam reizen & de lokale economie

Toerisme is duurzaam voor de lokale economie als lokale gemeenschappen daar onder andere ook de vruchten van kunnen plukken.

 • Het toerisme is economisch opzicht levensvatbaar.
 • Positieve impact op lokale economie en welvaart.
 • Goed werkgeverschap: goede en goedbetaalde banen zonder discriminatie op grond van geloof, geslacht of lichamelijke conditie.
 • Gelijke verdeling van de economische en andere opbrengsten en voordelen onder lokale gemeenschap.

Voor Natuur

Duurzaam reizen & de natuur

Duurzaam toerisme draagt zorg voor de natuur. Negatieve impact wordt zoveel mogelijk ingeperkt, en waar mogelijk kan toerisme ingezet worden om bescherming te stimuleren.

 • Respect voor de kwaliteit van landschap en milieu.
 • Respect voor de biologische rijkdom, flora, fauna en hun leefgebieden en -omstandigheden.
 • Zo min mogelijk gebruik van schaarse en niet-vervangbare natuurlijke hulpbronnen.
 • Begrenzen van vervuiling van water, bodem en lucht.

CO2 uitstoot

Vliegen is een van de grootste bronnen van CO2 uitstoot op aarde. Tot nader order wordt er op vliegen geen belasting geheven om dat een beetje te compenseren. Ook al doen airlines meer en meer aan om uitstoot drastisch te verminderen – minder uitstoot is niet alleen economisch voordeliger – ook als individu kan je je steentje bijdragen.

Hoe kan ik mijn CO2 voetafdruk verminderen?

Eerst en vooral door te kijken of er duurzame alternatieven zijn. Als we onze uitstoot verminderen, moeten we minder compenseren. Want zoals we nu CO2 uitstoten, is er onvoldoende land om genoeg bomen te planten ter compensatie. Toch is het planten van bomen een noodzakelijk gebaar. Door het proces van fotosynthese gebruiken bomen licht om CO2 te absorberen om te groeien en biomassa te produceren. Het bos is een echte koolstofput. Nu is het niet langer de tijd om de schade te beperken, maar om in actie te komen! Daarom stellen we bij Brasschaat Travel systematisch compensatie voor bij je vliegvakantie.

Reisaanvraag

Duurzaam Reizen